Svibanj 2024. u znaku brojnih edukacija...

14. svibanj 2024.
MAKROREGIONALNI SASTANAK ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA u organizaciji CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u suradnji s European House Budapest u okviru projekta Stronger.Together – the magic of macro-regions 2024.
Povodom završetka hrvatskog predsjedanja Jadransko-jonskom makroregionalnom strategijom EU (EUSAIR) te nadolazećih izbora za Europski parlament, CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija u suradnji s European House Budapest u okviru projekta Stronger.Together – the magic of macro-regions 2024., u utorak, 14. svibnja, organizirali su MAKROREGIONALNI SASTANAK ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA iz regije, s fokusom na civilna društva u kontekstu makroregionalne strategije. Sastanku je nazočila i naša programska administratorica Marija Dominko.

Sastanak je započeo Miklos Barabas, predstavnik Europan House Budapest, organizacije civilnog društva koja je osnovana prije 34 godine. Europan House Budapest se bavi pro-Europskim strategijama, programima za Mađarsku i Europu. Uvodni dio ovog makroregionalnog sastanka započet je najavom jednog vrlo važnog događaja, izbori za Europski Parlament gdje će se odlučiti o putu Europe. U Europskoj Uniji postoji hijerarhija koja se poštuje i tijekom izrade zakona na vrhu su političari, predsjednici, komisije, premijeri i slično, a na dnu su regije, pučanstvo i civilna društva. Kako bi se smanjio jaz između te dvije razine nastale su makroregije. Susjedne države se spajaju u grupe s ciljem rješavanja određenih problema poput poljoprivrede, klime ili ekonomije. Ideja makroregija je nastala po uzoru na Baltičku makroregiju koja je osnovana nezavisno od Europske Unije. Bilo je vidljivo da ovakva praksa funkcionira te je 14 zemalja koje spaja Dunav odlučilo oformiti dunavsku makroregiju. Zatim je Italija odlučila stvoriti jadransko jonsku makroregiju i na kraju je oformljena alpska makroregija.

Gaby Hagmuller, zaposlena u Europskoj Komisiji u odjelu za razvoj regija i koheziju te djeluje na području jadransko jonske makroregije, objasnila je ulogu makroregija u EU i njihova važnost sferi širenja EU. Isticana je problematika ruskih napada na Ukrajinu i EU vrijednosti te promjene u geopolitici i humanitarna kriza s izbjeglicama, visoke cijene energenata i dr. Napomenuto je da je trenutačno vrlo važno širenje EU te da je zbog geopolitike bitno podupirati susjedne države, pogotovo u ovoj regiji. Zaključeno je da je poanta makroregija spajanje država sa sličnim problemima i izazovima. Zanimljivost jadransko jonske regije je da od 10 zemalja, pet su kandidati za članstvo u EU. Pojašnjen je dublje proces kandidature i učlanjena u EU te Vijeće mladih.

Gojko Brezovan je govorio o raspadu Jugoslavije i nastanku civilnih društava u to doba, stvaranju zakona i reakciji EU na tu situaciju. Od tada je došlo do cvata u razvoju civilnih društava te su ljudi shvatili da ukoliko imaju problem, mogu se organizirati s ciljem rješavanja tog problema. Ulaskom u EU hrvatska civilna društva dobila su legitimitet za bavljenje problemima te su veća financiranja takvih organizacija. Istaknuti je alat e-Savjetovanja, koji nam pruža mogućnost utjecaja na donošenje odluka.

U grupnom radu, prva grupa se bavila sudjelovanjem mladih u makroregionalnim strategijama. Zaključak prve skupine je poticanje proaktivnog ponašanja s ciljem suočavanja trenutačnih društvenim i ekonomskim problemima poput humanitarne krize, beskućnika, pitanje demokracije i sl. Isticalo se  poticanje različitosti i individualnosti kako bismo približili EU nama. Taj cilj bi se mogao postići pomoću ljetnih kampova i summita.

Druga skupina bavila se pitanjem širenja EU kao instrumenta promoviranja EU integracije. Zaključci ove skupine su da su širenje EU i EU integracija dio istog procesa te da građani lokalnih zajednica sve više doprinose ovom pitanju. Otkriven je potencijal strategije dunavske regije upravo u lokalnoj zajednici, od građana do jedinica samouprave. Također, važno je poticanje uključenosti građana kroz edukacije civilnih društava putem formalnih i neformalnih platformi s ciljem uključivanja građana u proces donošenja odluka i stvaranje mehanizama, platformi i strategija na kojim bi mogli sudjelovati.

Treća radna skupina se bavila pitanje kako treba izgledati makroregionalnim mreža civilnih društava koja dobro funkcionira. Smatraju da ovakva mreža treba služiti kao sredstvo pritiska na donositelje zakona. Pronađeni su sljedeći problemi ovog pitanja: problem povezanosti, krize u EU, rast desnice u EU, problem jezika i prijevoda, jaz teorije i prakse, razlika u mentalitetu i vrijednostima makroregije.

Ovakve radionice i događanja udruzi Sidro vrlo su važne, jer na njima imamo priliku učiti, razmjenjivati iskustva, širiti kontekst našeg djelovanja i bolje razumjeti okolnosti zbog kojih se određeni izazovi i u Hrvatskoj događaju.
14. svibanj 2024.
Centar Miko Tripalo i Pravni fakultet u Zagrebu - znanstveni skup Obitelj i socijalna država: Povodom 30. godina Prve UN-ove Međunarodne godine obitelji (IYF+30)
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta, u utorak, 14. svibnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati, u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, u Zagrebu, održali su znanstveni skup Obitelj i socijalna država: Povodom 30. godina prve UN-ove Međunarodne godine obitelji (IYF+30), kojem je nazočila programska administratorica Nikolina Đurić.
Cilj je ovog znanstvenog skupa bio je kritički sagledati postignuća u području socijalnih politika usmjerenih obiteljima unazad tridesetak godina, ukazati na promjene socijalnih rizika s kojima se obitelji nose i na potrebe za razvojem i poboljšanjem politika usmjerenih obiteljima.

Na ovom znanstvenom skupu, stručnjaci su analizirali trendove i izazove socijalne države u proteklih 30 godina. Program je obuhvatio predavanja o stavovima o braku i obitelji, usklađivanju obiteljskog i poslovnog života te siromaštvu među obiteljima s djecom u Hrvatskoj. Također, raspravljalo se o rodnim nejednakostima u kućanskim poslovima i specifičnim izazovima obitelji u riziku. Skup je zaključen s naglaskom na potrebu za prilagodbom socijalnih i obiteljskih politika u budućnosti.

Skup je poslužio i za razmjenu znanja i umrežavanje stručnjaka iz različitih disciplina te donositelja odluka i praktičara u cilju promicanja znanstvenog pristupa, dijaloga i suradnje na području razvoja politika usmjerenih obiteljima. Inicijatori i moderatori ovog skupa su profesorica Ivana Dobrotić i profesor Siniša Zrinščak s Pravnog fakulteta u Zagrebu.
15. svibanj 2024.
CONNECTING NEIGHBOURS 2024 - Writing our Common Future u organizaciji CERV i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 15. svibnja 2024., u Brežicama, Slovenija
U srijedu 15. svibnja 2024. održana je radionica s ciljem kvalitetnije pripreme projektnih prijedloga na natječaje CERV programa i umrežavanja između organizaciju u Slovenija i Hrvatskoj. Programska administratorica Marija Dominko pratila je ovo važno događanje i predstavila našu organizaciju.
S obzirom da se radionica odvijala u Bežicama u Sloveniji, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ulozi hrvatske nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) organizirao je odlazak sudionika iz Hrvatske.

Radionica je započela uvodnom prezentaciju koju su zajednički održale Željka Markulin iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u ulozi hrvatske nacionalne kontakt točke programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Nena Bibica iz PiNA-e, slovenske nacionalne kontakt točke programa (CERV). Tijekom prezentacije sudionicima je detaljnije objašnjen program CERV te su naglašeni ciljevi zaštite i promoviranja prava i vrijednosti u EU te podupiranje razvoja demokratskih društava. Prikazan je budžet i statistika raspoređivanja sredstava u programu CERV. Napomenut je CHAR – LITI poziv koji se zatvara 18.09.2024 čiji su prioriteti promocija EU vrijednosti, borba protiv zločina mržnje i govora mržnje te zaštita zviždača. Također su najavljena dva poziva Gender Equality i Equal s ciljem promoviranja prava i jednakosti bez obzira na spol, borbe protiv rasizma, ksenofobije i svih oblika netolerancije, promoviranje prava djece, promoviranje i zaštita ljudi s teškoćama te zaštita i promocija prava EU građana i osobnih podataka. Oba poziva bi trebala biti otvorena krajem ove godine.
Uslijedio je dio radionice „Grupni speed dating – kratki spojevi uspostavljanja prvih kontakata“ gdje su sudionici imali 3 minute da predstave organizaciju koje predstavljaju, CERV projekt ukoliko ga imaju te plan za sljedeću prijavu projekta.

Cilj ovog dijela je umrežavanja i ostvarivanje međunarodne suradnje.
Posljednji dio ovog događanja bila je radionica pod nazivom Writing Our Common Future: kreiranje ideja za zajednički odgovor na regionalne izazove. Tijekom ove radionice bilo je ponuđeno šest tema i četiri kruga, dok su teme u kojima se moglo sudjelovati bile: suradnja i uključenost građana, suradnja između gradova, EU vrijednosti, ravnopravnost i borba protiv diskriminacije, europsko sjećanje i prava djece. Tijekom prvog kruga fokus je bio na pronalazak izazova, sudionici u drugom i trećem krugu su se fokusirali na izazove i rješenja pronađenih izazova, a četvrti krug su se sudionici bavili razradom ideja rješenja i zaključcima. Ovaj dio radionice je bila svojevrsna vježba pripreme izrade logičke matrice.

Izvrsna radionica koja nam je pružila priliku još jednom razgovarati o CERV programima Europske unije, te se dodatno umrežiti s ostalim sudionicima i stvoriti nova poznanstva kako u Hrvatskoj tako i u Sloveniji.
23. svibanj 2024.
Online edukacija ''Prava trudnica, rodilja i roditelja'' - SOS Rijeka i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 23. svibnja održao je online edukaciju namijenjenu predstavnicima/ama organizacija civilnog društva na temu „Prava trudnica, rodilja i roditelja“.

Na radionici su predstavljena osnovna prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora te prava trudnica, rodilja i roditelja na radnom mjestu, u cilju primjene istih u raduorganizacija civilnog društva koje se bave ovim temama. Edukaciji su prisustvovale predsjednica Katarina Turković Gulin i administratorica Marija Dominko. Lijepo je bilo potvrditi znanja koja smo stekli istraživanjem ove teme unatrag sada već više od godine dana, podijeliti iskustva budući da Udruga Sidro aktivno pomaže trudnim radnicama u ostvarivanju prava na zaštitu trudne radnice od štetnosti na radnome mjestu.

Iako edukacija ni vremenski nije mogla pokriti sva područja, već se govorilo o samim zakonskim obvezama i propisima, Udruga Sidro upoznata je s pravima i postupanjima kako iz područja Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, tako i iz područja Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i drugih akata. U komunikaciji sa svim relevantnim tijelima, od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Središnjeg ureda za demografiju koje se sada ukida i zamijenit će ga Ministarstvo demografije, preko Ministarstva zdravstva i ministra Beroša, HZZO i ravnatelja Capaka, liječnika specijalista medicine rada, ginekologije, tako i stručnjaka zaštite na radu, uspješno rješavamo ovakve zahtjeve radnica za zaštitu odštetnosti na radnome mjestu i u svezi s radom, stoga stojimo na raspolaganju i kolegama iz drugih organizacija za prijenos ovih znanja, postignuća i iskustava.
27. svibanj 2024.
Online panel "Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava", Centar Miko Tripalo i Kuća ljudskih prava
Kao dio aktivnosti u sklopu projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj'' kojeg provode Kuća ljudskih prava Zagreb i Centar Miko Tripalo, 27. svibnja održana je panel rasprava s predstavnicima OCD-a iz EU zemalja koje su uključene u Europski mehanizam vladavine prava te imaju iskustvo u procesu pripreme izvještaja, ali i kasnijem korištenju nalaza i preporuka u zagovaračkim aktivnostima.

Panelisti su bili Ivan Novosel, Kuća ljudskih prava, Dijana Kesonja, Ured pučke pravobraniteljice, Katarina Brevar Sternad, PIC, Slovenija, Nóra Novoszádek, Hungarian Helsinki Committee, David Ondráčka, Glopolis, Czechia, Anna Fedas, Stefan Batory Foundation, Poland, Aarti Narsee, European Civic Forum i Aïcha Chaghouani, Netherlands Helsinki Committee

Predstavnici nevladinih organizacija iz više europskih zemalja okupili su se kako bi raspravili ključne izazove i strategije za unapređenje izvještaja o vladavini prava. Kao glavne probleme naveli su kratke rokove, rigidnu strukturu upitnika, nepovoljno vrijeme objave izvješća, nisku vidljivost te nedostatak financijskih sredstava za istraživanje. Također, izrazili su nezadovoljstvo zbog restriktivnog i tehničkog pristupa Komisije, koji često zanemaruje temeljna prava.

Sudionici panela istaknuli su važnost koordinacije među različitim NGO-ima, kontinuirano prikupljanje podataka tijekom cijele godine te korištenje digitalnih alata za olakšano dostavljanje informacija. Preporuke su uključivale povećanje vidljivosti i komunikacije oko izvješća, osiguranje većih resursa za istraživanje te poboljšanje metodologije izvještavanja.

Naglašena je važnost suradnje među organizacijama civilnog društva, dijeljenja resursa i stručnosti te korištenja izvješća kao temelja za zagovaračke napore tijekom cijele godine. Učinkovita komunikacija s autorima izvješća u Europskoj komisiji i s nacionalnim kontakt točkama u vladi bila je ključna za postizanje stvarnih promjena.

Panelisti su zaključili da izvještaj o vladavini prava treba koristiti kao alat za zagovaranje i podizanje svijesti na nacionalnoj razini, uz uključivanje svih relevantnih dionika. Planovi za buduće izvještaje trebaju biti usmjereni na maksimiziranje utjecaja i osiguranje učinkovitog komuniciranja nalaza.
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram