Rezultati istraživanja o plaćama odgojitelja u dječjim vrtićima

Tijekom veljače i ožujka 2024. godine, Udruga SIDRO provela je istraživanje o visini plaća odgojitelja i poštivanju odredbi članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
U istraživanju je sudjelovalo 719 ispitanika zaposlenih na poslove odgojitelja, iz 21 županije. Najviše ispitanika bilo je iz Zagrebačke županije (29,3%) i Grada Zagreba (18,9%), zatim županije Splitsko dalmatinske (11,7%), Primorsko goranske, (11,3%), Istarske (8,6%), Osječko baranjske (6,9%), dok su ostale županije zastupljene ispod 5% ispitanika.

Stupnjem obrazovanja, od 719 ispitanika, njih 65,1% ima višu stručnu spremu, 33,4% ima visoku stručnu spremu, dok 1,7% odgojitelja još ima srednju stručnu spremu. Evidentno je kako je trogodišnji preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja najzastupljenije obrazovanje među odgojiteljima, iako je tendencija porasta nastavka obrazovanja kroz diplomski studij RPOO i stjecanje zvanja magistara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Od 719 ispitanika, njih 633 zaposleno je u predškolskim ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) zajednice, odnosno grad ili općina. U privatnim vrtićima zaposleno je 62 ispitanika, u vrtićima koje osnivaju vjerske zajednice 20 ispitanika, dok četiri ispitanika navode kako osnivač vrtića nisu ni JLS ni privatne osobe ni vjerske zajednice.
Porazna je činjenica da od 719 ispitanika, njih čak 415 u trenutku provedbe istraživanja, nije upoznato s iznosom osnovice za izračun svoje plaće. S druge strane, 304 ispitanika izjašnjavaju se kako im je osnovica za izračun plaće poznata.
Naknadu za minuli rad (naknada za staž) prema izjašnjavaju u istraživanju, prima 496 ispitanika, dok njih 222 ne prima ili ne zna da li prima, a jedan ispitanik nije odgovorio na ovo pitanje.
Na pitanje visine bruto osnovice plaće, odgovori su vrlo raznoliki. Od 719 ispitanika, njih 321 ističe kako imaju bruto osnovicu plaće manju od 850 eura (44,6%). Između 850 i 950 eura navodi 201 ispitanik (28%), dok 42 ispitanika (5,8%) navode da je njihova osnovica u visini između 950 i 1000 eura.
Bruto osnovicu plaće u visini od 1000 do 1500 eura navodi 126 ispitanika (17,5%), a njih 29 (4%) izjašnjava se kako imaju osnovicu veću od 1500 eura.

Prema dobivenim rezultatima, evidentno je kako čak 78,4% ispitanika ima bruto osnovicu manju od zakonom propisane, njih 28% nalazi se na granici zakonom propisanih iznosa, a samo 4% odgojitelja ima bruto osnovicu plaće iznad onog što propisuje Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u svom članku 51.
Podsjetimo, ovim je člankom propisano kako se na izračun materijalnih prava, plaća i naknada zaposlenih u dječjim vrtićima primjenjuju isti propisi kojima se uređuju i materijalna prava, plaće i naknade zaposlenih u osnovnim školama. Tumačenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja iz ožujka 2024., dodatno je definirano kako osnovica i koeficijent zaposlenih u vrtićima ne može biti manja od osnovice i koeficijenta zaposlenih u osnovnim školama. Od 1. ožujka 2024. na snazi je nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, kojom svi učitelji u osnovnim školama imaju koeficijent 2,01. Osnovica zaposlenima u osnovnim školama, a temeljem Odluke Vlade RH o osnovici za izračun plaća u javnim službama, iznosi 947,18 eura.
Na pitanje imaju li plaće u visini kakvu imaju zaposleni u osnovnim školama, od 700 ispitanika, njih 228 odgovara potvrdno, dok 472 ispitanika ističe kako nema plaće kao u osnovnoj školi. Ostalih 19 ispitanika nije se izjasnilo.
U odnosu na izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova te obvezu promjene parametara za izračun plaća odgojiteljima u predškolskim ustanovama, ispitanici odgovorima ukazuju na određeni porast bruto plaće. Uočava se kako se u rasponu od 1200 do 1600 eura bruto plaće sada nalazi 329 ispitanika, što iznosi 47%, dok se u tom rasponu prema plaći isplaćenoj u prethodnim mjesecima nalazilo tek 191 ispitanika, što je samo 27,28%. Evidentno je kako su prisutne određene promjene, no i dalje nedostatne da bi se ispunilo zakonske odredbe iz članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Na pitanje visine bruto osnovice plaće, odgovori su vrlo raznoliki. Od 719 ispitanika, njih 321 ističe kako imaju bruto osnovicu plaće manju od 850 eura (44,6%). Između 850 i 950 eura navodi 201 ispitanik (28%), dok 42 ispitanika (5,8%) navode da je njihova osnovica u visini između 950 i 1000 eura. Bruto osnovicu plaće u visini od 1000 do 1500 eura navodi 126 ispitanika (17,5%), a njih 29 (4%) izjašnjava se kako imaju osnovicu veću od 1500 eura.

Prema dobivenim rezultatima, evidentno je kako čak 78,4% ispitanika ima bruto osnovicu manju od zakonom propisane, njih 28% nalazi se na granici zakonom propisanih iznosa, a samo 4% odgojitelja ima bruto osnovicu plaće iznad onog što propisuje Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u svom članku 51.
Zaključno, od 700 ispitanika iz 21 županije, njih 408 odgovara kako njihov vrtić ima sklopljen Kolektivni ugovor s poslodavcem, a njih 39 navodi kako su kolektivni pregovori u tijeku. Čak 253 ispitanika radi kod poslodavca s kojim nije sklopljen kolektivni ugovor.

Unatoč relativno velikom postotku ispitanika (58,28%) koji ističu kako imaju kolektivni ugovor, poražavajuća je i indikativna činjenica da 67,42% ispitanika nema zakonom propisanu visinu plaće.
Očekujemo i nadamo se kako će se ove brojke mijenjati. Obzirom na zakonske izmjene, uskoro ćemo provesti još jedno istraživanje ove vrste, kako bismo učinili usporedbu i pratili događaju li se najavljena poboljšanja uistinu ili je sve ostalo na riječima.
Pozivamo vas da pratite naš rad i uključite se u istraživanje u što većem broju, kako bismo prikupili što kvalitetnije podatke.
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram