Poziv na suradnju osnivačima dječjih vrtića (JLS) - prijedlog izmjene modela financiranja dječjih vrtića iz državnog proračuna

Svjesni teške situacije i kompleksnih izazova u dječjim vrtićima, obratili smo se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnivačima vrtića, kao zainteresiranoj strani u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivamo sve osnivače dječjih vrtića na suradnju i podršku prijedlogu inicijative za izmjene modela financiranja dječjih vrtića.
Svjedoci smo značajnih promjena koje se unatrag tri godine događaju na ovoj prvoj stepenici obrazovanja, od kojih je dio uistinu pozitivan. No neke od promjena nedovoljne su ili neispravno postavljene. Danas je sasvim jasno kako dječji vrtić jest prva stepenica obrazovanja, kako su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne osigurati programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i dostatan broj mjesta u vrtićima za svako dijete, jer je obrazovanje pravo svakog djeteta. To je istaknuto u mnogim nacionalnim, europskim i međunarodnim aktima, među ostalim i u Nacionalnoj strategiji razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine, koja u dijelu o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, sadrži većinu smjernica i prijedloga upravo udruge Sidro, najveće strukovne udruge odgojitelja.
Ipak, nije dovoljno nešto napisati, zatim obvezati i teret provedbe tih prijedloga prepustiti jedinicama lokalne samouprave i osnivačima predškolskih ustanova, a u financiranje dječjih vrtića uključiti se tek skromno, na način kako je to sada. Država se uključuje dodjelom tek sredstava za fiskalnu održivost, malim udjelom u ekonomskoj cijeni (ukupnom trošku vrtića), i to prema kriteriju broja djece i indeksu razvijenosti. Takav postupak države i resornog Ministarstva evidentno je nedostatan i neodrživ.
Vjerujemo kako ćemo se svi složiti da se država mora snažnije uključiti u financiranje dječjih vrtića i kako je to prioritet koji se mora žurno riješiti, jer je stanje kakvo imamo, neodrživo. Nema potrebe ponavljati što smo govorili 2021. ili 2022. godine kada smo tijekom izmjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju zahtijevali i u tome uspjeli, uvođenje zakonom propisane obveze uključivanja države u financiranje vrtića. Taj je podatak javno dostupan i poznat, a naš prijedlog upućen je tada i svim gradovima i općinama u Hrvatskoj. Poradi jasnijeg razumijevanja naših prijedloga, u privitku ovome dopisu dostavljamo i jedan od brojnih dopisa upućenih tijekom 2021. i 2022. godine na adrese svih dionika i donositelja odluka, kao primjer onog što smo tražili od Vlade RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U tom smo razdoblju Vladi RH i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i Udruzi gradova i Hrvatskoj zajednici općina, više puta uputili konkretne prijedloge, modele i projekcije o izmjeni modela financiranja dječjih vrtića iz državnog proračuna. Naš prijedlog odnosio se upravo na osiguravanje sredstava iz državnog proračuna za plaće zaposlenih u dječjim vrtićima, kao najznačajnijeg troška unutar ukupne ekonomske cijene vrtića (ukupnog troška vrtića), koji u pravilu čini 70 do 80% svih troškova. Nažalost, naš prijedlog i model nije prihvaćen. Ministarstvo i Vlada odlučili su se za značajno jeftiniji model, koji se pokazao upravo onakvim kakvim smo ga i predvidjeli – nedostatan, diskriminatoran, dodatna poluga za povećanje regionalnih nejednakosti.

Danas je nesporno jasno i potvrđeno kako Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i člankom 51., stavak 1., kao i tumačenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja (primjerice iz ožujka 2024., što također dostavljamo u privitku ovome dopisu), plaće zaposlenih u dječjim vrtićima moraju biti izjednačene s plaćama zaposlenih u osnovnim školama, točnije osnovica i koeficijent zaposlenih u dječjim vrtićima ne može biti niži od osnovice i koeficijenta zaposlenih u djelatnosti osnovnog školstva. Takva odredba, složit ćete se, ispravna je, jer je riječ o visokoobrazovanom stručnom kadru koji ima iznimno važnu društvenu i obrazovnu ulogu, koji obavlja svoj poziv s velikom odgovornošću i daje temelje daljnjem obrazovanju naše djece.

Nedvojbeno, Zakon je jasan i obvezujući za sve osnivače dječjih vrtića, bez obzira mogu li to njihove proračunske mogućnosti izdržati ili ne. To je zakonsko pravo radnika u vrtićima, koje danas radnici u vrtićima nastoje ostvariti na sve legitimne načine. Prosvjedi i štrajkovi koje imamo priliku vidjeti tek su početak akcija koje će se zasigurno nastaviti. Valja podsjetiti kako ovo pravo radnika u dječjim vrtićima nije novo, kako ono postoji u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju od 2012. godine, i kako se do sada u velikom broju vrtića ono naprosto nije poštivalo. Stoga ne čudi ovaj otpor radnika prema nezakonitom postupanju poslodavaca, unatoč činjenici da razumiju okolnosti zbog kojih do ovih problema dolazi.

Iako su plaće zaposlenih u dječjim vrtićima jedna od tri stavke koje se mogu financirati namjenskim sredstvima temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, odnosno temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju donosi Vlada RH, razvidno je kako su ta sredstva tek djelić realnih potreba. Činjenica da država sredstva dodjeljuje u rasponu od 6 do 49 % od ekonomske cijene vrtića za svako dijete, ekonomske cijene koju određuju Vlada RH i MZO, a postotak temelji na kriteriju indeksa razvijenosti, nedvojbeno ukazuje kako državi ne vrijedi svako dijete jednako. Radnici koji rade u nezakonitim uvjetima vrijede još manje, dok su jedinice lokalne samouprave ostavljene da se snalaze u provedbi zakonskog okvira koji je Vlada RH zamislila.
Jedini način da se ova situacija ispravi, jest izmjena modela financiranja dječjih vrtića na način da se iz državnog proračuna dodjele sredstva za plaće radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, da se ta sredstva isplate jedinicama lokalne samouprave koje su dužne koristiti ih isključivo za tu namjenu i poštivati zakonske propise za izračun plaće radnika u vrtićima. O visini udjela u financiranju plaća još se može promišljati, no od ovoga modela ne možemo odustati, jer jedino on donosi ispravljanje velikog broja nezakonitosti u dječjim vrtićima, kojih smo svi redom svjesni.
Još u veljači 2024. ukazali smo Ministarstvu na vjerojatnost ovoga što se sada događa i najavili pokretanje postupaka nadzora nad provedbom čl. 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ukoliko se ne učine napori da se plaće u svim dječjim vrtićima usklade sa zakonskom obvezom. No nadzor će samo ukazati na razmjer teškoća, ne i riješiti stvarni problem.
Samo zajedničko djelovanje prema onima koji su odgovorni za donošenje odluka i uređivanje sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj može dati rezultate pozitivne za sve uključene. Osjećamo kako je sazrjelo vrijeme da još jednom uputimo prijedlog i projekcije naših izračuna prema Vladi RH i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te pozivamo da nam se u tome pridruže svi osnivači, gradovi i općine. Raduje nas mogućnost najaviti da su se neki od osnivača već uključii, gradovi i općine koji su prepoznali važnost trenutka i potrebu reagiranja.

Nemojmo dopustiti da problemi odu na mjesto s kojeg nema povratka.
Dokument koji smo uputili prema svim osnivačima dječjih vrtića možete pogledati u nastavku....
na poveznici ovdje.
Podsjetimo i na prijedlog koji smo 2021. i 2022. godine predlagali Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Vladei republike Hrvatske, svim Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, Udruzi gradova, Zajednici općina....
Prijedlog izmjena modela financiranja iz siječnja 2022.
Svi zainteresirani mogu nas kontaktirati na e-mail adresu info@udruga-sidro.hr, ili na brojeve telefona: predsjednica udruge, Katarina Turković Gulin 0916188382 ili administratorica udruge, Marija Dominko, 0916095425.
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram