Plaće u vrtićima: odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja - reagiranje na Otvoreno pismo premijeru
Inicijativa udruga i sindikata uputila je 12. ožujka 2024. Otvoreno pismo premijeru Plenkoviću, ukazujući na problem primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, na snazi od 1. ožujka 2024. U ime 25.380 radnica i radnika u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pozvali smo premijera da hitno revidira Uredbu, koja se nedvojbeno dotiče zaposlenih u dječjim vrtićima, no nije u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, s Državnim pedagoškim standardom, a pri njenoj izradi nije se uopće razmišljalo o njezinoj primjeni u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, niti su se uzele u obzir njegove specifičnosti u odnosu na sustav osnovnog školstva.
Vlada RH donijela je akt koji uređuje plaće zaposlenih u dječjim vrtićima, a koji je POTPUNO NEPRIMJENJIV u sustavu na koji se prelijeva te ni na koji način ne može ispuniti svoju svrhu.
Otvoreno pismo možete pročitati ovdje.
Osim zahtjeva za revidiranjem Uredbe, zatražili smo i hitan sastanak s premijerom, no on se nije dogodio, odgovor premijera i Vlade RH na ovo Otvoreno pismo je izostao.

Ipak, 8. travnja 2024. primili smo odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja, a po uputama Vlade RH koja je to zatražila od Ministarstva. U odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji potpisuje državna tajnica dr.sc.doc. Iva Ivanković, nedvojbeno se potvrđuje:
1. obračun plaća radnika u dječjem vrtiću radi se temeljem odredaba Zakona o radu i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Kolektivnog ugovora ako je potpisan između osnivača i sindikata odnosno temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u dječjem vrtiću

2. osnovica i koeficijent za izračun plaća radnika u dječjim vrtićima ne može biti manja od osnovice i koeficijenta za izračun plaća radnika u osnovnoškolskoj djelatnosti.
Nakon dugo vremena i ponavljanja, naša su pitanja konačno dobila odgovor, i sasvim je jasno da naši osnivači moraju poštivati odredbu članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U njemu je propisano, a tako potvrđuje i Ministarstvo, kako se na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave ili Republike Hrvatske,
primjenjuju propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu…
Obzirom na iznimno velik broj upita naših članova i korisnika, odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pogledati i preuzeti
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram