>

NASLOVNICA O UDRUZI DOKUMENTI ČLANSTVO KONTAKT


O UDRUZI

Nakon godinu dana intenzivnog rada, Inicijativa SIDRO odlučila je formalizirati svoj status i organizacijski podići rad na višu razinu.

U travnju 2021. osnovali smo udrugu SIDRO - odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću, koja će još ustrajnije, glasnije i stručnije zastupati interese djece rane i predškolske dobi, odgojitelja, stručnih suradnika, roditelja i svih zaposlenih u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Naši rezultati vidljivi su, no cilj nam je postići promjene koje će SVAKOM DJETETU DONIJETI JEDNAKO SIGURAN, JEDNAKO DOSTUPAN I JEDNAKO KVALITETAN VRTIĆ.

Želimo provedbu svih zakonskih i podzakonskih akata, s naglaskom na Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i njegov sastavni dio, Državni pedagoški standard. Želimo kvalitetne izmjene Zakona o predškolskom odgoju, a ne dekorativne promjene.
Želimo dva odgojitelja u svakoj smjeni, porast smještajnih kapaciteta, otvaranje novih odgojnih skupina i time postupno smanjenje broja upisane djece u skupinu, sukladno državnom pedagoškom standardu.

Želimo primjerene i propisane prostorne, tehničke i sigurnosne uvjete u svakoj ustanovi. Želimo stručni kadar koji znanjem i obrazovanjem udovoljava svim zahtjevima struke.
Želimo poštivanje odredbi Zakona o radu u cijelosti, sigurnost zapošljavanja odgojitelja, sustavno planiranje i provedbu programa obrazovanja, pripravničkog stažiranja i zapošljavanja.
Želimo uključivanje visokoobrazovanih stručnjaka odgojitelja koji dolaze iz prakse neposrednog rada u predškolskim ustanovama u rad Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Želimo izmjene pravilnika koji uređuju rad u području RPOO, u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj, posebice onih koji se nisu mijenjali od 1997. godine.
Želimo neovisan, pravovremen i učinkovit nadzor nad radom svih predškolskih ustanova, bez obzira tko im je osnivač.

SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA SIGURAN, DOSTUPAN I KVALITETAN VRTIĆ.

Zašto SIDRO?
S - Sigurnost
I - Integritet
D - Djeca
R - Rast i razvoj
O - Odgoj i obrazovanje

SIDRO kao simbol sigurnosti, predstavlja podršku odgojiteljima zaposlenima u odgojno - obrazovnim ustanovama.

Odgojitelji kao nositelji odgojno - obrazovnog procesa, prva su stepenica zaštite prava svakog djeteta na sigurnost, zdravlje i kvalitetu odgojno - obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama.

Podrškom ovoj grupi podržavate nastojanja odgojiteljske struke da svakom djetetu u Hrvatskoj pružimo najbolje što možemo. Zahtijevamo od nadležnih provedbu svih postojećih zakonskih propisa, kao prvi korak prema sretnijem djetinjstvu djece u svim hrvatskim vrtićima.
Pozivamo vas da se uključite u rad udruge SIDRO, postanete član i budete promjena koju svi želimo vidjeti.

© 2021. UDRUGA SIDRO    |    info@udruga-sidro.hr