Nacionalni kurikulum predškole - reagiranje radne skupine Sidra na prijedlog Kurikuluma predškole
Prijedlog Nacionalnog kurikula predškole, kojeg je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo u javno savjetovanje sa završetkom 15. svibnja 2024., izazvao je reakcije znanstvene i stručne zajednice, praktičara, stručnih suradnika i odgojitelja, nositelja odgojno obrazovnih procesa u predškolskim ustanovama. Struka zahtijeva zaustavljanje daljnje procedure i povlačenje ovakvoga dokumenta.
Republika Hrvatska, unatoč brojnim izazovima koje sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ima, ima i iznimno kvalitetnu praksu, temeljenu na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015), međunarodno prepoznatim kao iznimno kvallitetnim.

U tom su mišljenju složni svi stručnjaci koji su se odazvali pozivu Udruge SIDRO i uključili u neformalnu radnu skupinu, osnovanu s ciljem utjecaja na kreiranje dokumenata koji imaju urediti i odrediti sustav RPOO.
Iako je broj članova ove neformalne radne skupine velik, istaknuli bismo neke od njih koji su uložili svoje vrijeme, znanje i trud i pokazali da im je stalo. Posebnu zahvalu upućujemo prof.dr.sc. Editi Slunjski, dr.sc. Jasni Krstović, profesorici u miru, doc.dr.sc. Idi Somolanji Tokić,  Heleni Burić, prof. pedagogije, Mirni Švast, mag.praesc.educ., Marini Marghetti, mag.paed., Valentini Bel, mag.praesc.educ. i Udruzi odgajatelja predškolske djece ''Krijesnice''.

Izniman trud uložili su i članovi Udruge SIDRO, koji su još jednom pokazali kako se dostojastveno i profesionalno čuva i štiti dignitet struke, kako se zastupaju stečena prava i na koji način se založiti za postojeću kvalitetu RPOO koju nam jamče postojeći izvrsni dokumenti, kakav je i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.)
Unatoč postojanju tako kvalitetnog dokumenta, Ministar obrazovanja sada donosi Odluku o izradi Nacionalnog kurikula predškole, koji u svojoj srži ima fokus na odgojno obrazovna očekivanja, što je nježniji izraz za obrazovne ishode, fokus na sadržaj, vrednovanje, umjesto na dijete kao subjekt u procesu svoga razvoja, odgoja i obrazovanja. Novi Nacionalni kurikul predškole kojeg predlaže Ministarstvo, je paradigmatski odmaknut od Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u svim temeljnim određenjima - ishodištima, vrijednostima, načelima...

Prijedlog novog Kurikul(um)a predstavlja ne samo terminološki, već i idejni obrat koji je u neskladu s dosadašnjom filozofijom pristupa razvoju djeteta rane i predškolske dobi, a samim time i u neskladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Poglavlje vrednovanja posebno zabrinjava, jer je gotovo u potpunosti usmjereno na motivaciju djece putem vanjskih podržaja i jasno ukazuje na nerazumijevanje cjelovitosti bića i svu vrijednost koju to sa sobom nosi.

Ovakav prijedlog je sadržajno neprihvatljiv, a iz pozicije provedivosti - neprovediv. Neprovedivost se očituje u prisutnim materijalnim, prostornim, smještajnim i kadrovskim nedostacima, koja unatoč planiranim ulaganjima određenih sredstava, ne mogu biti pravovremeno riješena. Obrazovne nejednakosti koje uočavamo na nacionalnoj i regionalnoj razini, nedostatni smještajni kapaciteti za predviđeno povećanje uključenosti djece, i kadrovske pretpostavke koje se odnose na aktualizaciju pitanja nedostatka stručnjaka za realizaciju kako redovnih programa, tako i same predškole. Pozdravljamo najave povećanih ulaganja u sustav RPOO, no znano je kako je financiranje prve stepenice odgoja i obrazovanja gotovo isključivo u nadležnosti JLS-ova. Sredstva koja ulaže država, nisu dostatna da bi se stanje dovoljno brzo optimiziralo za provedbu ovako zamišljene predškole.
Uzevši u obzir širinu i težinu argumenata koji ukazuju na manjkavost i neprimjerenost predloženog dokumenta Nacionalnog kurikula predškole, sasvim je jasno kako je istoga nemoguće revidirati, jer što je nevaljano od početka, ne može biti popravljeno.

Stoga zahtijevamo da se prijedlog povuče i da se na, moguće tragu prijedloga Nacionalnog kurikuluma predškole iz 2017. godine, a temeljeno na znanstvenim činjenicama i istraživanjima, uz uključivanje visokokvalitetnih stručnjaka iz ovog područja, izradi dokument koji će biti snažna i kvalitetna okosnica programa predškole u Republici Hrvatskoj.
U tom smislu, stručnjaci ove neformalne radne skupine stavljaju se na raspolaganje Ministarstvu znanosti i obrazovanja, voljni doprinijeti da ova važna stepenica odgoja i obrazovanja u najkraćem roku dobije kvalitetan Nacionalni kurikulum predškole, koji će služiti i kao primjer drugim državama.

Cijeli dokument s reagiranjem naše radne skupine i potpisnicima koji svojim znanjem, iskustvom i znanstvenim činjenicama stoje iza ovih tvrdnji, nalazi se u javnom savjetovanju na poveznici u nastavku:
e-savjetovanje
Dokument možete pregledati
ovdje.
Svakako vas pozivamo da se i sami uključite u javno savjetovanje, te svojom reakcijom doprinesete zaustavljanju ovakvog neprihvatljivog dokumenta, koji bi u budućnosti imao biti temeljna smjernica programa predškole, što se ne smije dogoditi.
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram