Institucije RH o dopustu trudne radnice

Udruga Sidro uputila je predstavku pravobraniteljici za ravnopravnost spolova na temu dopusta trudne radnice, održali smo i zajednički sastanak, a u nastavku pročitajte očitovanje pravobraniteljice.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, s kojom izvrsno surađujemo, ne samo da nas čuje i razumije probleme s kojima se nosimo u Ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, nego i REAGIRA!

Važne preporuke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na temu Dopusta trudne radnice za odgojiteljice upućene su svim uključenim nadležnim tijelima i ukratko glase:

- ujednačite praksu,
- ujednačite mišljenja medicine rada,
- izradite i postupajte prema istim smjernicama
- razmotrite mogućnost plaćanja troška mjere zaštite trudnih radnica na teret državnog ili drugog odgovarajućeg tijela, umjesto na teret poslodavca

Upravo to smo molili da se i učini, naše prijedloge pravobraniteljica je pretočila u preporuke i poziv na proaktivnost svim nadležnim tijelima.

Sad su na redu upravo ta tijela, čekamo da žurno učine sve kako bi trudne radnice ostvarivale zaštitu onako kako to propisuju zakoni.

Zahvaljujemo pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, Višnji Ljubičić, dipl.iur.

Nakon pravobraniteljice, stigao je i odgovor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izv.prof.dr.sc. Krunoslava Capaka, dr.med.spec., u kojem se potvrđuje kako:

- postoji neujednačenost prakse
- liječnici specijalisti medicine rada trebaju procijeniti štetnosti i rizike sukladno svemu što je opisano u Pravilniku o zaštiti trudnih radnica i Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada, i izdati uvjerenje o privremenoj nesposobnosti za rad, ako štetnosti postoje.

Nesporno, štetnosti prema popisu koji se navodi i u ovom odgovoru HZJZ, postoje i očekujemo da specijalisti medicine rada postupaju ujednačeno.

Dana 12. rujna 2023, g. održan je sastanak Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora i Službe za medicinu rada, prevenciju invalidnosti u psihosocijalne rizike na radnom mjestu Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo, s ciljem donošenja zajedničkog stava i ujednačavanja kriterija ocjene zdravstvene sposobnosti za rad
trudnih radnica.

Zahvaljujemo gospodinu Capaku i svim liječnicima što su na naš poticaj i na poticaj pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, učinili napore da se izazovi u ostvarivanju ovoga prava trudnih radnica što prije premoste.

Pravo trudne radnice na zaštitu od štetnosti utjecaja na radnome mjestu nesporno je i njegovo ostvarivanje mora se što prije ostvarivati bez prepreka u odobravanju.

U nastavku objavljujemo dopise u cijelosti.
info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram