Inicijativa udruga - ZA JEDNAK START SVAKOM DJETETU

Udruga SIDRO-odgojitelji u zaštiti prava djeteta u dječjem vrtiću iz Kastva, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom "Sjena" iz Zagreba, Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići iz Zadra, Udruženje "Djeca prva" iz Zagreba, Udruga za autizam Zadar iz Zadra, Udruga malih dijabetičara "MaDi" iz Osijeka, Udruga roditelja, djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra "Mali princ" iz Požege, Udruga roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra Plavi cvijet iz Slavonskog Broda, Udruga za Down sindrom Zadarske županije iz Zadra, Udruga mladih AHIMSA iz Zadra, Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum iz Požege, Udruga obitelji djece s autizmom Dar iz Osijeka, Klub dijabetičara Slatko srce iz Koprivnice, Dijabetičko društvo grada Siska iz Siska, dana 6. srpnja 2023. sklopili su Sporazum i uputili predstavku Uredu pravobraniteljice za djecu, Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Uredu pučke pravobraniteljice, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava , obitelji i socijalne politike, Uredu Vlade Republike Hrvatske – Savjetu za ljudska prava, Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu , Središnjem uredu za demografiju i mlade i Uredu UNICEFa za Hrvatsku dostupnu na linku bit.ly/zajednakstart Inicijativa je oformljena s ciljem zaustavljanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju, a s ciljem zajedničkog zastupanja ciljeva u smjeru zaštite prava djeteta u dječjem vrtiću, zahtijevanju boljih uvjeta življenja i rada u vrtićima u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Statuta svake pojedine organizacije te osnivanju zajedničke neformalne mreže naziva Inicijativa udruga - ZA JEDNAK START SVAKOM DJETETU
Svjesni ozbiljnosti izazova u provedbi i osiguravanju dječjih prava i potrebe zajedničkog djelovanja organizacija civilnog društva, okrupnjavanja i organiziranja zajedničkih aktivnosti u onom dijelu koji je istovjetan ciljevima svake pojedine organizacije, potpisnici ovoga Sporazuma, donose odluku o zajedničkom djelovanju organizacija, sukladno svojim ovlastima, planu i programu rada svake od organizacija.
Glavne smjernice ovoga Sporazuma i Inicijative su zaštita prava djece, posebice prava na obrazovanje, uključivanje u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i prava na pravovremenu i odgovarajuću podršku, zalaganje za bolje uvjete života i rada u dječjim vrtićima - ravnopravnost, dostupnost, uključivost, sigurnost, kvaliteta i jednaki uvjeti za svako dijete neovisno o tome gdje je rođeno, gdje živi, kojeg je spola, boje kože, dobi, zdravstvenog statusa, nacionalne pripadnosti, te neovisno o socijalnom i ekonomskom statusu, vjerskoj i/ili političkoj opredijeljenosti njegovih roditelja.
Sukladno Konvenciji o pravima djeteta te drugim zakonskim aktima pa i samom Ustavu Republike Hrvatske, mnogi dokumenti jamče djeci pravo na obrazovanje, pravo na sigurnost, pravo na zdravlje, pravo na igru, pravo na kretanje, pravo na dostojanstven život, pravo na odgovarajući životni standard, pravo na kvalitetnu prehranu i pravo na zaštitu od zapostavljanja.

Projekt Zakon za jednakost podržan je s 14,998,00 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okwu TOP Norvel grantova Sadržaj materijala isključiva je odgovornost udruge i ne odražava nužno stavove država donatonica Upravitelja Fonda.Pročitajte još i ...

info@udruga-sidro.hr
Copyright © Udruga Sidro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram